Tag Archives: tài khoản vietcombank

Hướng dẫn 8 bước mở tài khoản thanh toán Vietcombank online tại nhà

hướng dẫn mở tài khoản thanh toán vietcombank

Việc mở tài khoản thanh toán Vietcombank online hiện tại thật dễ dàng! Khi kể từ ngày 01/06/2021 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Viêt Nam (Vietcombank) đã ra mắt dịch vụ mở tài khoản thanh toán trực tuyến (EKYC). Bạn có thể mở tài khoản thanh toán Vietcombank hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng….